Wednesday, 15 February 2017

Tionscnaimh Rang 2Rinneamar tionscnaimh don chéad uair i Rang 2. Roghnaigh muid ainmhithe gur thaitin linn agus scríobh muid roinnt firicí fúthu. Phriontáil muid nó tharraing muid roinnt pictiúir. Bhíomar ag díriú isteach ar an leagan amach. Sílim go ndearna rang 2 jab iontach. Maith sibh 😊😊😊 
An Chéad Fhaoistin


Rinneamar ár gCéad Fhaoistin inniu an 15ú Feabhra. Bhíomar iontach. Chanamar "Tá Brón Orm" ag an tús agus ansin rinneamar léiriú ar dhráma "An tAoire Maith". Bhí an tAthair Caoimhín agus an tAthair Mícheal linn. Míle buíochas !! Rinneamar ár gCéad Fhaoistin agus ag deireadh chanamar "Imigí Anois i Síocháin Dé". Bhí gach duine chomh brodúil as rang a 2. Tá súil agam rang 2 go mbeidh tráthnóna deas agaibh sa bhaile , glacaigí sos agus tchífidh mé amárach sibh. Múinteoir Aisling 😊😊😊Ag plandáil le Múinteoir Colm !!

Lá Fhéile Vailintín